همین الان با ما تماس بگیرید!

خدمات

لیست  خدمات

هزینه باغ و عمارت به عهده مشتری می باشد.

تصویربرداری


عکسبرداری
اشانتیون


لیست خدمات

هزینه باغ و عمارت به عهده مشتری می باشد.
خدمات

هلی شات
هلی شات فضای سبز تهران                                            7/000/000     ریال

هلی شات فضای سبز و مراسم                                         10/000/000  ریال

هلی شات پیشکاری خارج از تهران                                   15/000/000  ریال

کرین

کرین مراسم هر عدد                                                         10/000/000  ریال

کرین 2 باغ و عمارت                                                        7/000/000    ریال

کرین 2 مراسم ، باغ و عمارت                                             10/000/000  ریال

پیشکاری

پیشکاری تهران باغ و عمارت                                          20/000/000  ریال

پیشکاری شمال دو روز                                                  80/000/000  ریال

پیشکاری خارج از ایران                                                 180/000/000ریال

آلبوم ژورنال
کلیه آلبوم ها با بهترین مواد اولیه و مرغوبترین کاغذ تهیه و در اختیار مشتری قرار میگیرد.

قیمت آلبوم 10 برگ از 25/000/000  ریال شروع و با توجه به سایز و تعداد برگ افزایش خواهد داشت.