همین الان با ما تماس بگیرید!

کلاسیک

این آلبوم ها سنتی ترین و رسمی ترین نوع آلبوم عروسی هستند. هر صفحه از آلبوم، صفحه‌ای با جنس سخت و محکم است که عکس عروسی روی آن چسبانده شده و برای کشیده نشدن عکس ها به هم در هنگام بستن آلبوم یک ورقه شیشه‌ای نازک روی عکس ها کشیده می شود. هر صفحه از آلبوم می‌تواند شامل یک یا چند عکس باشد که هر کدام اندازه‌ی متفاوتی می تواند داشته باشد. آلبوم های ساده و کلاسیک عروسی را آلبوم دورو یا دو سو نیز می نامند چون می توان عکس ها را هم به صورت چهارچوب افقی و هم عمودی در آن قرار داد.

مزیت این آلبوم ها در این است که عکس هایی که در آلبوم چسبانده می شود قابلیت جابجایی دارند و به طور مثال در صورت خراب شدن آلبوم، عکس ها را می توان جا به جا کرد یا در صورت تمایل به انتخاب عکس های جدید و ایجاد تنوع امکان افزایش عکس ها در آلبوم وجود دارد. اما آلبوم های دیجیتال این خاصیت را ندارند و غیر از زیبایی طراحی عکس ها، مساله عدم تنوع و عدم قابلیت تغییر در آن وجود دارد و به هرحال در طول سالیان متمادی ممکن است صحافی آلبوم دچار مشکل بشود که در این صورت کل آلبوم باید تعویض شود.

در این نوع آلبوم انتخاب آلبوم با توجه به اندازه عکس خواهد بود .