همین الان با ما تماس بگیرید!

فتو بوک

صفحات در این نوع آلبوم ها به صورت تک تک و یک رو چاپ شده و سپس با چسب مخصوص و در شرایط خاصی صحافی می گردند. ضخامت صفحات در این نوع آلبوم ها همان ضخامت دو عکس می باشد که معادل ۲ میلی متر است و اندازه جلد این نوع آلبوم با صفحات داخلی یکسان  وهمانند صفحات نرم و انعطاف پذیرمی باشد.