همین الان با ما تماس بگیرید!

آلبوم ژورنال 60×30

قیمت ها


پک شماره 1

25/000/000 ريال

 • 10 برگ ، 20 صفحه
 • جنس کاغذ سیلک
 • جلد چرم بدون عکسپک شماره 2

35/000/000 ريال

 • 10 برگ ، 20 صفحه
 • جنس کاغذ سیلک و متالیک
 • جلد چرم و قاب عکسی
 • آلبوم مینی


پک شماره 3

45/000/000 ريال

 • 10 برگ ، 20 صفحه
 • جنس کاغذ سیلک و اکلیلی
 • جلد کریستال
 • باکس چوبی همراه با عکس
 • آلبوم مینی

پک شماره 4

50/000/000 ريال

 • 10 برگ ، 200 صفحه
 • جنس آلبوم فتو بوک
 • باکس همراه با عکس
 • آلبوم مینی


پک شماره 5

60/000/000 ريال

 • 10 برگ ، 20 صفحه
 • جنس کاغذ تمام اکلیلی
 • جلد کریستال برجسته
 • باکس با عکس برجسته
 • آلبوم مینی

پک شماره 6

70/000/000 ريال

 • 10 برگ ، 20 صفحه
 • جنس کاغذ تمام اکلیلی
 • جلد کریستال برجسته اکلیلی
 • باکس چوبی همراه با عکس اکلیلی
 • آلبوم مینی 40×20