همین الان با ما تماس بگیرید!

آلبوم ژورنال 80×40

قیمت ها


پک شماره 1

40/000/000 ريال

 • 10 برگ 20 صفحه
 • چاپ سیلک
 • جلد چرمپک شماره 2

50/000/000 ريال

 • 10 برگ 20 صفحه
 • چاپ سیلک و متالیک
 • جلد چرم قابی
 • مینی آلبوم


پک شماره 3

60/000/00ريال

 • 10 برگ 20 صفحه
 • چاپ سیلک و اکلیلی
 • جلد عکس اکلیلی و چرم
 • مینی آلبوم
 • سامسونت چرم

پک شماره 4

70/000/000 ريال

 • 10 برگ 20 صفحه
 • فتو بوک
 • جلد فتو بوک
 • باکس کریستال
 • مینی آلبوم فتو بوکپک شماره 5

70/000/000 ريال

 • 10 برگ 20 صفحه
 • چاپ اکلیلی
 • جلد پلکسی برجسته
 • باکس چوبی اکلیلی
 • مینی آلبومپک شماره 6

80/000/000ريال

 • 10 برگ 20 صفحه
 • چاپ  اکلیلی
 • جلد عکس کریستال
 • مینی آلبوم 40×20
 • باکس چوبی اکلیلی